NFOŚiGW o kierunkach odpowiedzialnego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

NFOŚiGW

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM 2017 w Poznaniu to bardzo dobra okazja do zaprezentowania strategii, potencjału, dokonań i planów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – największej w Polsce instytucji finansującej ekorozwój. Dzisiaj (17 października br.) odbyła się konferencja prasowa Zarządu NFOŚiGW, na której omówiono doświadczenia i perspektywy w tych obszarach.

Istniejący od 1989 r. NFOŚiGW jest wyjątkową w swoim rodzaju, nawet w skali Europy i świata, instytucją publiczną (państwową osobą prawną), będącą filarem i liderem systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Z udziałem Narodowego Funduszu realizowane są rozmaite inwestycje proekologiczne, zwłaszcza te największe, najważniejsze, także najbardziej innowacyjne, często o znaczeniu strategicznym dla kraju. Działania Funduszu zgodne są z polityką ekologiczną państwa, w tym ze „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, strategią „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”, czy z założeniami nowej polityki energetycznej Polski do 2050 r.

W finansowaniu proekologicznych przedsięwzięć podstawę stanowi spójny system, tworzony przez NFOŚiGW wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przy udziale Banku Ochrony Środowiska, którego Narodowy Fundusz jest większościowym akcjonariuszem. Ofertę finansowego wspierania proekologicznych przedsięwzięć – w myśl hasła „Zainwestujmy razem w środowisko” – NFOŚiGW kieruje do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, obecnych i przyszłych beneficjentów: samorządów, przedsiębiorstw, spółdzielni, placówek edukacyjnych i naukowych, instytucji publicznych, państwowych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych, mediów oraz innych podmiotów i osób zainteresowanych systematyczną poprawą stanu środowiska naturalnego w Polsce.

NFOŚiGW, dbając o zrównoważony rozwój Polski, konsekwentnie i z sukcesem realizuje cele, do których został powołany podczas transformacji ustrojowej w 1989 r. Już od ponad 28 lat poprzez dotacje, pożyczki i inne instrumenty finansowe Narodowy Fundusz dba o stan środowiska naturalnego w naszym kraju, czyli także o dobrą jakość życia Polaków. Dysponuje w tym zakresie najlepiej przygotowanymi merytorycznie kadrami, stabilnymi przychodami i zarazem największym potencjałem finansowym, pochodzącym zarówno ze środków własnych, jak i zagranicznych, w tym zwłaszcza unijnych.

68 mln zł i ponad 30 tys. umów – to bilans działalności NFOŚiGW

Wsparcie finansowe udzielone przez NFOŚiGW dla przedsięwzięć proekologicznych w latach 1989-2016 wyniosło ogółem aż 68 mld zł, z czego 41 mld zł stanowiły środki własne, a pozostałą kwotę – środki zagraniczne, głównie z Unii Europejskiej. Łącznie podpisano w tym okresie 30 139 umów.

Jednym z głównych celów NFOŚiGW – jako Instytucji Wdrażającej I i II oś priorytetową unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – jest jak najskuteczniejsze wykorzystywanie środków z UE. W bieżącym okresie programowania 2014-2020 Fundusz ogłosił już 33 nabory, w ramach których przyjęto 1 341 wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym oraz 110 wniosków w trybie pozakonkursowym. Zawarto 540 umów o dofinasowanie. Wartość projektów, które są lub będą realizowane w oparciu o te umowy to ponad 14,7 mld zł. NFOŚiGW zatwierdził już także 796 wniosków o płatność na kwotę prawie 1,3 mld zł, a w obiegu – zgodnie z przyjętą procedurą – znajduje się dalsze 307 wniosków na kwotę 185 mln zł. W roku 2017 zrealizuje kolejne dwa nabory do działań i poddziałań POIiŚ 2014-2020. W I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” alokacja nowych konkursów wyniesie około miliarda złotych.

Narodowy Fundusz dba także o działalność informacyjno-szkoleniową dla swoich wnioskodawców i beneficjentów. W 54 przeprowadzonych szkoleniach wzięło udział prawie 3 700 osób. W ramach targów POL-ECO-SYSTEM (16 października 2017 r.) odbył się także dzień informacyjno-szkoleniowy NFOŚiGW pn. „Miliard złotych – nowa pula środków w ramach I osi POIiŚ 2014-2020, dodatkowe środki w ramach II osi POIiŚ 2014-2020 oraz podsumowanie dotychczasowego wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej”, podczas którego zostało przeprowadzonych kolejnych pięć szkoleń dla kilkuset osób. Fundusz wychodzi bowiem z założenia, że ten rodzaj edukacji jest niezwykle ważnym czynnikiem realizacji polityki ekologicznej państwa i aktywnego uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej.

Podsumowując: we wszystkich swoich działaniach Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na uwadze ekorozwój kraju, wspieranie projektów i inwestycji proekologicznych służących polskiemu społeczeństwu. Pamiętając przy tym, że aby utrzymać stabilność finansowania ochrony środowiska, należy teraz i w przyszłości pieniędzmi na ten cel gospodarować jeszcze oszczędniej i efektywniej, przywracając należną rangę i znaczenie idei „odnawialne źródła finansowania”. Bo właśnie wedle niej NFOŚiGW definiuje i realizuje swoją misję na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski.

NFOŚiGW na POL-ECO-SYSTEM 2017

Konferencja prasowa Zarządu NFOŚiGW, na której omówiono doświadczenia i perspektywy Narodowego Funduszu w finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odbyła się w ramach branżowych targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu 17 października br., na które NFOŚiGW przygotował liczne aktywności skierowane przede wszystkim do swoich obecnych i przyszłych beneficjentów.

Poza wspomnianym dniem informacyjno-szkoleniowym, Fundusz przygotował także seminarium na temat gospodarki wodno-ściekowej oraz liczne panele dyskusyjne, w tym dotyczące innowacji, wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, a także współpracy transgranicznej z Ukrainą. Specjalnie na targi pracownicy Funduszu wydali także pierwszy numer nowego kwartalnika „Fundusz dla Środowiska”, którego celem jest informowanie szerokiego kręgu odbiorców, a zwłaszcza beneficjentów, o działalności NFOŚiGW.

Dodatkowe informacje prasowe o działaniach NFOŚiGW:

ü  NFOŚiGW prowadzi ponad 40 naborów na dofinansowanie ekologicznych projektów

ü  NFOŚiGW przekaże unijne 241 mln zł na wielką inwestycję ekologiczną Poznania

ü  Ochrona i poprawa jakości powietrza – działania antysmogowe finansowane przez NFOŚiGW

ü  Dwutorowe wsparcie NFOŚiGW: 40 mln zł na pomoc dla poszkodowanych w nawałnicach

ü  Współpraca transgraniczna: NFOŚiGW pomoże zmodernizować oczyszczalnię ścieków we Lwowie

ü  NFOŚiGW przeznaczył 40 mln zł na rozwój energetyki obywatelskiej

ü  Ponad 107 mln zł na geotermię w Polsce. NFOŚiGW podpisał pierwsze umowy

 

Previous Article

Wielka Brytania promuje morską energetykę wiatrową

Next Article

NFOŚiGW przekaże unijne 241 mln zł na wielką ekologiczną inwestycję Poznania

1 komentarz

  1. I bardzo fajnie, bo widac ze to sie dalej rozwinelo i teraz Polska chce zmniejszyc dwutlenek Wegla, ba sa liderem w tym bo cala Europa doznala szoku ze Polska ma najwieciej lasow. Bardzo dobra inicjatywa oraz bardzo dobry „progres” oby tak dalej!

Dodaj komentarz