Opublikowano raport dotyczący ptactwa u wybrzeży Szkocji – co to oznacza, dla sektora wiatrowego?

Najnowsze badania, śledzące szlaki bytowania i wędrówek ptaków morskich u wybrzeży Szkocji wskazały rejony ich koncentracji. Tego rodzaju mapa jest niezwykle istotna podczas wytyczania miejsc, gdzie zlokalizować można farmy wiatrowe off-shore, tak aby zminimalizować ich wpływ na środowisko naturalne.

Raport sporządzony został przez Szkockie i Brytyjskie uniwersytety na podstawie danych pochodzących z nadajników z systemem GPS, zamontowanych na śledzonych ptakach. Na stworzoną mapę składa się pięć lat obserwacji ptaków. Pozwoliło to na dokładne zlokalizowanie terenów lęgowych i miejsc żeru tych ptaków w czasie całego roku.

W projekcie śledzone były rissy, kormorany, alki zwyczajne i nurzyki. Jak mówi jedna z autorek raportu, Ellie Owen: Obecnie analogiczne prace i badania prowadzone są nad innymi gatunkami ptaków bytujących na morzu, co pozwoli nam uzupełnić mapę.

Stworzony dokument jest nieocenionym narzędziem, niezwykle przydatnym w zakresie ochrony ptaków morskich, jako że pozwala o wiele prościej ocenić wpływ instalacji na morzu na rozmnażanie się tych ptaków; tego rodzaju raport jest też przydatny przy ocenie wpływu zdarzeń takich jak wyciekli ropy itp..

Previous Article

Dom off-grid zbudowany z materiałów pochodzących z recycylingu

Next Article

Wysypisko w Massachusetts zamienione w centrum czystej energii

Dodaj komentarz