Podpisano list intencyjny w sprawie rozwoju elektromobilności

Ministerstwo Energii wraz z kilkoma organizacjami pozarządowymi podpisało 22 sierpnia br. list intencyjny w sprawie rozwoju idei elektromobilności w Polsce. Dotyczy on współpracy oraz wymiany informacji i wiedzy w celu zrealizowania rządowego planu, który optymistycznie zakłada, że do 2025 roku po polskich drogach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych.

Rozwój elektromobilności w Polsce to jeden z naszych priorytetów. Może mieć kluczowe znaczenie dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Stawiamy sobie ambitne cele, które chcemy osiągnąć we współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami oraz ze społeczeństwem. (…) Wierzę, że dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy oraz ścisłej współpracy z naszymi partnerami skuteczniej zrealizujemy cele, jakie przed sobą stawiamy” – mówi wiceminister Kurtyka.

Wśród organizacji pozarządowych, które podpisały list intencyjny, są: Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Previous Article

Darmowa woda na Lotnisku Chopina

Next Article

Nowe inwertery ABB

Dodaj komentarz