Informacje o programie dotacyjnym dla woj. małopolskiego

<<< Wróć
wymien piec

Program wymiany kotłów węglowych na nowoczesne i ekologiczne piece na ekogroszek, biomasę lub inne OZE dla województwa małopolskiego

Programy wymiany kotłów na nowoczesne i ekologiczne piece na ekogroszek, biomasę (drewno, zrębki drewniane i pellet) lub inne odnawialne źródła ciepła (takie jak:  pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne) dostępne są dla właścicieli domów jedno i wielorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych. O dotacje starać można się w gminach, które złożyły poprawne wnioski o fundusze i podpisały umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego.

Obecnie w Małopolsce dostępne są programy o różnej wysokości dotacji, które pozwalają uzyskać  dofinansowanie aż do 80% wartości wymiany kotła i instalacji.

Dofinansowanie ze środków krajowych

Głównym źródłem finansowania jest program PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (WFOŚiGW) w Krakowie.

W wymogach programu nie ma konieczności wcześniejszego docieplenia budynku, ale nowe  źródło ciepła musi spełniać kryteria jakości kotła 5 kategorii, nie zależnie od rodzaju paliwa (ekogroszek, pellet, zrębki czy gaz).

Program PONE realizowany jest za pośrednictwem urzędu gminy, który złożył wniosek do WFOŚiGW o udzielenie dofinansowania. Kwota dopłaty wyniesie około 60%.

Dofinansowanie ze środków unijnych

Dotację ze środków unijnych otrzymuje się po przeprowadzonej ocenie energetycznej budynku, która jest nieodpłatna.  Audyt wykaże energochłonność obiektu i jeśli przekroczy ona określoną wartość (Ep>150), konieczne będzie przeprowadzenie termomodernizacji przed pozyskaniem środków na wymianę lub modernizację instalacji.

Na podstawie oceny energetycznej ustalona będzie również maksymalna moc kotła, według której wyliczana zostanie wysokość dofinansowania na jego wymianę. Kwota dotacji jest przyznawana według następującego schematu: obliczona moc kotła do 10kW – 500 zł, do 15kW – 450 zł, do 20kW – 400 zł, powyżej 20 kW  – 350 zł. Dofinansowanie do modernizacji instalacji uzależnione jest od faktycznie poniesionych kosztów, ale nie może przekraczać 1000 zł.

Wymiana kotła lub modernizacja instalacji (także w połączeniu z termomodernizacją) musi zostać zakończona zgodnie z umową. W zależności od gminy musi nastąpić to nie dłużej niż do 3 lat od terminu rozpoczęcia projektu (z wyjątkiem tych, które projekt powinny skończyć w 2017 roku).

Potrzebujesz więcej informacji o dotacjach na wymianę pieca?

Skontaktuj się z nami: +48 123 122 806

 

Możesz zapoznać się również z informacjami na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/