Wyniki BOŚ za I kwartał – 20 milionów zysku

W pierwszym kwartale bieżącego roku grupa BOŚ osiągnęła zysk w wysokości 20 milionów złotych. To bardzo ważny wynik, gdyż w analogicznym okresie zeszłego roku grupa straciła 12,9 miliona złotych. Ten pozytywny wynik jest zasługą restrukturyzacji oraz realizacji Ramowej Strategii Rozwoju BOŚ na lata 2016-20.

W relacji do pierwszego kwartału 2016 grupa poprawiła także wynik odsetkowy o ponad 40% do poziomu 28,4 miliona złotych. Marża odsetkowa także wzrosła – o 4,4%.

Jak mówi Stanisław Kluza, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska: Wdrażamy krok po kroku nową strategię Banku. Pracując na rzecz przyszłości, naprawiamy przeszłość – tak można ująć działania, które cały czas prowadzimy w BOŚ.

Także i inne wskaźniki banku były lepsze niż w poprzednim roku. Zyski z tytułu prowizji wzrosły o 12,5% do 3,3 milionów złotych, co było sporym składnikiem przychodów banku z operacji papierami wartościowymi.

Dodatkowo, warto nadmienić, że wynik z tego kwartału obciążone są składką na Bankowy Fundusz Gwarancyjny za ten rok (24,7 miliona złotych). Gdyby składka odprowadzana była co kwartał, a nie raz na rok, zysk za I kw. 2017 wyniósłby nawet 38,5 miliona złotych.

Wskaźnik stosunku kosztów do dochodów wyniósł w tym kwartale 72,4% i to nawet pomimo uwzględnienia opisanej powyżej składki. Gdyby była ona płacona równomiernie przez cały rok, to wskaźnik ten sięgnąłby nawet 60%.

Między innymi dzięki restrukturyzacji banku i wdrożenia nowej strategii agencja ratingowa Fitch potwierdziła wysokie oceny dla banku, w tym ocenę B+ z stabilną długoterminowo perspektywą.

  • Tagi:
Previous Article

Sytuacja na rynku zielonych certyfikatów poprawia się, ale nadal jest słaba

Next Article

Vestas bardzo dobrze rozpoczął rok 2017

Dodaj komentarz