Wyniki wyszukiwania dla: ustawa o OZE

Ustawa o OZE, czyli kolejne wyzwania dla Ministerstwa

Najważniejsze założenia nowelizacji ustawy o OZE dotyczą osiągnięcia 15 proc. udziału energii z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Ma się to odbyć za sprawą wprowadzenia przepisów wspierających sektor prosumencki oraz promujących rozwój spółdzielni energetycznych. Pojawia się pytanie, co zostało pominięte w nowelizacji?

Polska

Nowa ustawa o OZE. Co się zmienia?

W lutym bieżącego roku parlament przyjął ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), której jednym z najważniejszych założeń było wprowadzenie systemu…

Polska