Akwakultura na rzecz produkcji biopaliw z wodorostów

Glony to niezwykle zrównoważone źródło pożywienia, występujące na morskich i oceanicznych obszarach planety. Teraz bada się również użyteczność tych organizmów pod względem wykorzystania ich w przemyśle biopaliw.