Banki sfinansują budowę 128 farm fotowoltaicznych w Polsce

350 mln złotych – taką wartość ma umowa podpisana między Santander Bank Polska, mBank oraz R.POWER, na mocy której wspomniane banki finansują projekty 128 farm o łącznej mocy 121 MWp. Wszystkie wygrały w ostatnich aukcjach OZE kontrakty różnicowe.