Chińskie tanie elektryki dla mas! Europa daleko w tyle, a Tesla?

Podstawową przyczyną trudności związanych z elektryfikacją floty samochodowej zarówno naszego kraju, jak i Europy jest wysoka cena pojazdów napędzanych zieloną energią. Gdyby nie oferowane u nas dotacje do kupna samochodów elektrycznych, mimowolny rozwój elektromobilności mógłby nigdy nie nastąpić. Czy Tesla rozwiąże europejski problem? Jaką metodą kierują się Chiny i jak wpłynie to na gospodarkę Europy?