Czy grzyby zawierają metale ciężkie? Sprawdzą to czescy naukowcy

Badania biomonitoringowe wykazały, że dużym zagrożeniem dla leśnych ekosystemów jest zwiększająca się ilość metali ciężkich. Wchłaniają je kory drzew, gleby i torfowiska. Jaki poziom toksyczności mają zatem zbierane w borach grzyby?