Czy pszczoły polecą z nami na Marsa?

Spotykamy je w ogrodach, na łąkach i polach, ale również w miastach, gdzie coraz częściej powstają pasieki na dachach budynków. Żyją na całym świecie od Azji, przez Afrykę, Europę po Amerykę. Czy odnalazłyby się na innej planecie niż Ziemia? Doktorantka Akademii Górniczo Hutniczej sprawdza, czy pszczoły mogą żyć na Marsie.