Decybel

Decybel – [dB] jednostka natężenia dźwięku. Reklama