Czy biomasa jest odnawialnym źródłem energii?

Biomasa jest jednym ze źródeł, jakie wykorzystuje się do wytwarzania energii odnawialnej i ma kilka postaci. Może być stałą lub płynną mieszaniną substancji pochodzenia roślinnego, lub zwierzęcego. Co istotne, te surowce mają właściwości biodegradacji, czyli podlegają biochemicznemu procesowi rozkładu związków organicznych na związki nieorganiczne.