Dofinansowanie geotermii w Polsce w wys. 70 mln zł! 100% finansowania na poszukiwania złóż wód termalnych

Dofinansowanie geotermii w Polsce dla samorządów lub ich związków wyniesie 70 mln zł. Nabór w ramach drugiego konkursu programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” odbędzie się w terminie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 roku.