Elektrolit

Elektrolit – substancja zdolna do jonowego przewodzenia prądu elektrycznego.