Emisje w 2021 roku wróciły na poziom sprzed pandemii. Naukowcy mieli rację – 2020 był wyjątkiem

Pandemia przyniosła nadzieję o trwałym obniżeniu emisji gazów cieplarnianych. Chociaż 2020 rok przyniósł największy spadek globalnego śladu węglowego, w
2021 roku emisje gazów cieplarnianych wzrosły o kolejne 4.9%.