Energia odnawialna z glonów! Algi przyszłością zielonej energii?

Algi umożliwiają naukowcom wytwarzanie większej ilości energii przy małej ilości odpadów w tym procesie. Energia odnawialna z glonów może potencjalnie stać się przyszłością zielonej energii. Jak to możliwe?