Europejskie metropolie przechodzą na elektromobilność

E.ON, międzynarodowy dostawca energii, wnosi komponent elektromobilności do różnych konsorcjów w ramach unijnego projektu finansowania Meister z programu “Horyzont 2020”. Elektromobilność odegra ważną rolę między innymi w strategicznej inwestycji mieszkaniowej w Berlinie.

Celem unijnego projektu Meister jest obniżenie kosztów dzięki inteligentnej infrastrukturze ładowania i ułatwienie dostępu do punktów ładowania dla klientów. W tym celu opracowane zostaną platformy i usługi upraszczające korzystanie z mobilności elektrycznej i optymalizujące dostawy energii do pojazdów. Fundusze UE dla partnerów projektu z Berlina wynoszą około 2,1 miliona euro.

Konsorcjum berlińskie uruchomiło obecnie państwowy koncept budowy mieszkań “Waterkant Berlin” – pilotażowy projekt na brzegu Oberhavel w dzielnicy Spandau, który do 2024 r. będzie składał się z około 2500 mieszkań. Temat mobilności odegrał kluczową rolę od samego początku. Najemcy otrzymują innowacyjne oferty mobilności, takie jak dzielenie e-samochodów z najłatwiejszym dostępem do stacji ładowania.

Projekt Meister wspiera Wydział Senatu Berlina ds. Środowiska, Transportu i Ochrony Klimatu skupiająca głównych graczy. E.ON opracowuje inteligentną infrastrukturę ładowania, która będzie również wykorzystywana w Göteborgu i Maladze. Jako partner przemysłowy firma wspiera inteligentne połączenie między stacjami ładowania, a siecią energetyczną z platformą elektromobilności E.ON Drive.

“Waterkant Berlin” jest własnością państwowych spółek mieszkaniowych Gewobag i WBM. Filia Siemens, VMZ Berlin Betriebsgesellschaft, jako operator centrum informacji o ruchu drogowym w Berlinie i platforma uwierzytelniająca e-mobilność, przewodzi projektowi pilotażowemu w Berlinie, opracowując nowe usługi informacji cyfrowej i rezerwacji oraz integrując je z platformą mobilności w Berlinie.

Niezależny instytut badawczy IKEM – Instytut Ochrony Klimatu, Energii i Mobilności analizuje i rozwija ramy prawne wdrażania nowych modeli biznesowych.

E.ON jest ważnym partnerem UE w zakresie rozwoju mobilności elektrycznej w Europie. Oprócz projektu Meister, E.ON wdraża sieć około 180 elektrycznych stacji paliw na europejskich autostradach, gdzie pojazdy mogą być ładowane z ultraszybkimi prędkościami.