Fotowoltaiczny boom w Azji. Chiny zwiększyły produkcję energii słonecznej o 80 %

Agencja Bloomberg poinformowała, że państwo chińskie zwiększyło produkcję energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki aż o 80 procent w pierwszym kwartale 2017 roku.

Produkcja energii słonecznej wzrosła do 21,4 miliardów kWh w ciągu trzech miesięcy (do 31 marca). W ciągu pierwszego kwartału 2017 roku Chiny zainstalowały dodatkowo 85 MW mocy, co doprowadziło do zwiększenia produkcji energii słonecznej o 7,21 GW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

89 procent nowych zdolności wytwórczych zainstalowano przede wszystkim na terytorium środkowych i wschodnich Chin

Państwo chińskie poczyniło masowe inwestycje w technologie związane z fotowoltaiką. Dla przykładu media branżowe informowały w połowie maja 2017 roku, że spółka Sungrow Power Supply skonstruowała największą pływającą elektrownię PV o mocy 40 MW która została podłączona do chińskiego systemu elektroenergetycznego. Elektrownia jest zlokalizowana na zalanych terenach kopalni węgla kamiennego w Huainan w południowej części prowincji Anhui, o czym informowaliśmy wcześniej.

Pływające elektrownie słoneczne stają się coraz bardziej popularne na całym świecie. Eksperci stawiają największy plus na tzw. czynniku temperaturowym. Farma słoneczna znajdująca się w środowisku wodnym posiada większą wydajność ze względu na szybkość jej chłodzenia.

Ponadto należy uwzględnić fakt, że Chiny specjalizują się także  w eksporcie technologii OZE. Mercom Group poinformował, że same Indie importowały chińskie ogniwa i moduły o łącznej wartości 2,17 miliardów dolarów w okresie od kwietnia 2016 roku do stycznia 2017 roku. Tym samym Chiny są największym eksporterem technologii OZE w Indiach. Łączna wartość eksportu wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku o 39 procent.

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Chinach spowodowały zwiększenie konkurencyjności na rynku energii elektrycznej. Zielona energia staje się poważnym konkurentem dla energii pochodzącej z gazu ziemnego czy węgla, również ze względów ekologicznych. Masowe inwestycje państwa chińskiego są podyktowane przede wszystkim wysokim poziomem zanieczyszczenia, który według szacunków zabija około 1,1 miliona mieszkańców Chin w skali roku.