Ilość spalanego drewna w energetyce wzrosła od wejścia do UE 140 razy. Lasy trzeba ratować, nie spalać

Od czasu wejścia Polski do UE ilość spalanego drewna w energetyce wzrosła 140 razy, z 35 tys. m3 do 4,9 mln m3. Biomasa drzewna, która emituje więcej CO2 na jednostkę wygenerowanej energii od węgla, wg. raportu “Lasy do spalenia” stała się w Polsce największym „OZE”. Bioenergia odpowiadała aż za 81% zużycia pierwotnej energii ze źródeł odnawialnych w 2019 roku.