Impregnowane drewno

Impregnowane drewno – drewno zabezpieczone substancjami (żywica, wosk i innymi) przed działaniem wilgoci.