Jak przebiega Sprawiedliwa Transformacja Regionów Węglowych w Polsce?

Jakie są najważniejsze działania podejmowane w Polsce w zakresie przekształcania regionów górniczych oraz czego możemy uczyć się od Niemiec w tym zakresie? Tym i innym ważnym wątkom, dotyczącym krajowej energetyki, przysłuchiwaliśmy się dzisiaj podczas webinaru Sprawiedliwa Transformacja Regionów Węglowych. Organizatorami dzisiejszego spotkania była redakcja Euractiv Polska i Fundacja Konrada Adenauera oraz Komisja Europejska.