Jak w ciągu roku Europa może znacznie zmniejszyć import gazu ziemnego z Rosji? Zalecenia Międzynarodowej Agencji Energetycznej

Średnio ponad 380 mln m3 dziennie – tyle gazu z Rosji importowała do tej pory Unia Europejska. Łącznie w 2021 roku rosyjski gaz stanowił ok. 45% całości unijnego importu i prawie 40% całkowitego zużycia gazu. W jaki sposób UE może osiągnąć niezależność energetyczną przy jednoczesnym dążeniu do obniżenia emisji? Z propozycją działań przychodzi Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE).