Kolejna duża inwestycja Columbus Energy w farmy fotowoltaiczne

Columbus Energy intensywnie rozwija projekt budowy farm fotowoltaicznych. Spółka zawarła w tym celu umowy z kolejnymi podmiotami na ponad 500 MW!