Mikroinstalacja fotowoltaiczna na dachu elektrowni w Dychowie

Zespół Elektrowni Wodnych Dychów znajduje się na trzech rzekach: Bobrze, Nysie Kłodzkiej i Kwisie. Znacząca rolę w tym kompleksie pełni elektrownia szczytowo-pompowa Dychów. Teraz jej biura zostaną zasilone instalacją fotowoltaiczną.