Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mój Prąd 4.0 – co trzeba wiedzieć? Czym jest magazyn ciepła, magazyn energii, system zarządzania HEMS?

Mój Prąd 4.0 – co trzeba wiedzieć? Czym jest magazyn ciepła, magazyn energii, system zarządzania HEMS?

15 kwietnia 2022 roku rozpoczęło się zbieranie wniosków w programie dofinansowania do fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła „Mój Prąd 4.0”. W stosunku do poprzednich edycji dofinansowania zmienił się nie tylko zakres i wysokość świadczeń, ale także zasady rozliczania energii z instalacji fotowoltaicznej. Zobacz, co trzeba wiedzieć, aby skorzystać z dofinansowania w programie „Mój Prąd 4.0”.

Podcast

„Mój Prąd 4.0” – tłumaczymy pojęcia. Net-billing

Pierwszą nowością, w stosunku do poprzednich edycji, jest wdrożony w programie Mój Prąd 4.0 od 1 kwietnia 2022 roku nowy system rozliczeń dla prosumentów o nazwie net-billing.

Polega on na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez właściciela  mikroinstalacji fotowoltaicznej. Następuje ono w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). Propozycje zawarte w czwartej odsłonie programu „Mój Prąd” skierowane są właśnie do tych prosumentów, którzy z wyprodukowanej energii elektrycznej będą rozliczać się w nowym systemie net-billingu.

Co z osobami, które pozostają w starym systemie rozliczeń?

Net-metering, czyli system opustów

W starym systemie rozliczeń energia produkowana przez instalację fotowoltaiczną w pierwszej kolejności zużywana jest przez urządzenia w gospodarstwie domowym. Nadwyżki energii oddawane są do sieci elektroenergetycznej. Oddawana energia jest rozliczana w systemie tzw. opustów, działającego na zasadzie net-meteringu.

Właściciel instalacji do 10 kWp odzyska 80% wprowadzonej nadwyżki prądu, a właściciel posiadający instalację od 10 kWp do 50 kWp – 70%. Ze starego systemu można korzystać jeszcze przez najbliższe 15 lat, jeśli osoba złożyła odpowiedni wniosek do operatora sieci dystrybucyjnej do 31 marca 2022 roku.

Co istotne, czwarta edycja programu „Mój Prąd” jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Konieczność przejścia na nowy system rozliczeń to nie koniec zmian w programie. Dużą zmianą jest nacisk na autokonsumpcję energii, czyli zużywanie wyprodukowanego prądu „na miejscu”. 

Autokonsumpcja energii

Czwarta edycja ma prowadzić do wzrostu konsumpcji energii elektrycznej przez jej wytwórców i jednocześnie tak racjonalizować cały proces produkcji, by zapewnić stabilność sieci elektroenergetycznej. Umożliwią to systemy pozwalające na krótkookresowe magazynowanie energii w cieple lub poprzez wykorzystanie procesów elektrochemicznych.

W ramach programu „Mój Prąd 4.0” będzie można otrzymać do 4 tys. zł jeśli inwestycja obejmie tylko instalację PV – jedynie panele, które są nieodzownym elementem wniosku.

Jednak NFOŚiGW proponuje, aby wnioskodawcy decydowali się na dodatkowe elementy tworzące bardziej efektywny zestaw domowej instalacji fotowoltaicznej. To umożliwi magazynowanie wytworzonej energii (w bateriach lub cieple) oraz jej możliwie dużą autokonsumpcję. 

Przy zainwestowaniu od razu w kilka elementów dotacja do paneli wzrośnie do 5 tys. zł. 

Osoby, które zdecydują się na zakup urządzeń, które umożliwiają gromadzenie energii i ciepła oraz inteligentne zarządzanie prądem mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. 

Mój Prąd 4.0 – czym jest magazyn ciepła?

Przy zakupie magazynu ciepła liczyć można na dofinansowanie w wys. do 5 tys. zł. Chodzi tu o urządzenia pozwalające zatrzymać wyprodukowane ciepło, takie jak: 

  • zasobniki ciepłej wody użytkowej zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
  • zasobniki ciepłej wody użytkowej z grzałką elektryczną, 
  • bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, 
  • bufory ciepła z grzałką elektryczną, 
  • bufory ciepła wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, stanowiące jedno kompletne urządzenie, 
  • pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej zasobnikiem c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u.

Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, a także kocioł gazowy.

Mój Prąd 4.0 – czym jest magazyn energii?

Zakup i montaż magazynu energii pozwala na uzyskanie dofinansowania w wys. do 7,5 tys. zł. W programie Mój Prąd 4.0 pod hasłem magazynu energii kryją się akumulatory do gromadzenia prądy wyprodukowanego przez instalację fotowoltaiczną, których pojemność minimalna wynosi 2 kWh. Cena za 1 kWh energii takiego urządzenia nie może przekroczyć 4 tys. zł.

Więcej informacji o magazynowaniu energii w programie Mój Prąd 4.0:

Urządzeniami, które podlegają dofinansowaniu są także systemy zarządzania energią HEMS. 

Mój Prąd 4.0 – czym jest system zarządzania energią HEMS/EMS?

Pod pojęciem HEMS (ang. home energy management system) rozumie się system zarządzania energią pozwalający na optymalizację działania (zużycia energii elektrycznej i ciepła) wszelkich potrzeb energetycznych w budynku. 

EMS (ang. energy management system) to z kolei system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten umożliwia inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła i potrzebami chłodniczymi.

Do programu Mój Prąd 4.0 nie kwalifikują się pojedyncze elementy np. inteligentne gniazdka. Mogą one zostać zaliczone do programu, tylko w momencie gdy są one częścią składową całego systemu zarządzania energią w budynku (HEMS/EMS).

Więcej o HEMS:

Na systemy HEMS i EMS pozyskać można do 7.5 tys. zł. doifnansowania. Łącznie dotacja z NFOŚiGW może zatem wynieść nawet 20,5 tys. zł. Chcesz otrzymać dotację z programu “Mój Prąd 4.0”? Wypełnij formularz kontaktowy. Pomożemy Ci w wyborze firmy oferującej instalacje kwalifikujące się do programu.

https://twojprad.net/

źródło: mojprad.gov.pl, gov.pl/web/nfosigw, zdj. główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.