Mr Fahrenheit – mały satelita polskich licealistów zasilany panelami słonecznymi z perowskitów

Mr Fahrenheit jest małym satelitą edukacyjnym, którego misją jest monitorowanie zmian klimatu na Ziemi oraz testowanie nowego rodzaju ogniw słonecznych w przestrzeni kosmicznej. Nad projektem pracuje polski zespół – najmłodsza i jedyna taka drużyna w Europie budująca własnego satelitę.