Na głębokich wodach, czyli skąd pochodzi i gdzie czai się mikroplastik

Mikroskopijne cząsteczki plastiku, niszczą środowisko mórz i oceanów. Trują zwierzęta. Skąd według badań pochodzą mikroplastiki?