Największa pływająca morska farma wiatrowa już działa

Przy portugalskiej linii brzegowej uruchomiono ostatnią z 3 zainstalowanych turbin wiatrowych, które nie są na stałe przymocowane do dna morskiego. Jest to największa instalacja typu “floating-offshore” na świecie.