Nie tylko modliszka i „czarna pszczoła”. Nowe gatunki owadów pojawiają się w Polsce

Coraz cieplejsze zimy oraz łagodniejsze lata tworzą korzystne warunki bytowania dla owadów. Doceniają je nie tylko rodzime gatunki insektów, ale również te napływowe, które dotąd nie były spotykane w Polsce. Równolegle obserwuje się również powrót “starych” owadów występujących niegdyś na naszych terenach.