Niedźwiedzie polarne wyginą do 2100 roku?

Z analiz przeprowadzonych przez specjalistów wynika, że zachodzące obecnie zmiany klimatyczne drastycznie wpływają na stan populacji niedźwiedzia polarnego. Według szacunków, gatunek ten może wyginąć już za 80 lat.