Niemcy: prawie ¼ energii z fotowoltaiki w pierwszej połowie kwietnia

Niemcy zanotowali na początku kwietnia 2020 r. rekord – blisko ¼ wytworzonej przez nich energii pochodziła z fotowoltaiki. Tegoroczne dane pokazują również, że zachodni sąsiedzi mogą znacznie zwiększyć udział energii źródeł odnawialnych w produkowanej energii w 2020 roku.

Zgodnie z wyliczeniami niemieckiego instytutu ZSW oraz federalnego stowarzyszenia BDEW, w pierwszym kwartale 2020 roku udział energetyki odnawialnej w konsumpcji energii w Niemczech wyniósł 52%. Rok wcześniej poziom był znacznie niższy – 44,4%. W samym kwietniu bieżącego roku liczby były jeszcze lepsze.

Fotowoltaika od Columbus Energy

23% energii z fotowoltaiki

Instytut Fraunhofer ISE natomiast poinformował, że 15 tydzień roku (6-12 kwietnia – red.) był rekordowy pod względem udziału energii pochodzącej z fotowoltaiki. Uzyskano poziom 23%, przy czym udział wszystkich źródeł odnawialnych oszacowano na 55,5%. Udział fotowoltaiki w miksie wytwórczym w przeliczeniu na cały poprzedni rok wyniósł przeciętnie 9%. Poprzedni rekord osiągnięto w czerwcu 2019 roku – 19,6%. 

Pewien wpływ na wzrost udziału może mieć zmniejszone (o ok. 1/10) średnie zużycie energii w niemieckiej gospodarce na wskutek pandemii. Liczby jednak wciąż robią wrażenie.

Źródło: gramwzielone.pl