Odzysk ciepła

Odzysk ciepła – wykorzystanie ciepła, które „ucieka” np. wraz z powietrzem, do ogrzania powietrza pobieranego.