Oś obrotu

Oś obrotu – prosta, wokół której obraca się ciało (tutaj łopatki turbiny wiatrowej).