Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem

Możliwość zintegrowania fotowoltaiki z budynkiem stwarza system BIPV (z ang. Building Integrated PhotoVoltaic). Polega to na zastąpieniu standardowych materiałów stosowanych w budownictwie przez moduły fotowoltaiczne. BIPV może być z powodzeniem…

Warszawa członkiem ruchu „Więcej niż Energia”

Stolica dołączyła do zainicjowanego przez Greenpeace, WWF, Polską Zieloną Sieć i ClientEarth ruchu „Więcej niż Energia”. Dzięki czemu stołeczny ratusz włączył się do działań na rzecz energetyki obywatelskiej. Gwarantuje ona…

Polskie smart city w Brzezinach

Już w zeszłym roku burmistrz Brzezin ogłosił chęć przekształcenia miasta w smart city i rozpoczął realizację. Plan zakłada samowystarczalność energetyczną, produkcję prądu i ciepła z OZE, własne linie energetyczne oraz…

Projekt rozporządzenia – ruszyły konsultacje

W dniu wczorajszym Ministerstwo Gospodarki przekazało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach OZE do konsultacji…

Inteligentne technologie w Krakowie

Ministerstwo Skarbu Państwa zawarło umowę z  rektorami trzech krakowskich uczelni dotyczącą utworzenia spółki, która na rewitalizowanych terenach Nowej Huty ma tworzyć technologie dla “inteligentnego miasta i innowacyjnej gospodarki”.

Badania opinii publicznej dowodzą, że Polacy są za OZE

Ponad 81 proc. Polaków chce rozwijania energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii – tak wynika z badań opinii społecznej przeprowadzonych przez Centrum Badań Marketingowych „Indicator”. Zwolennicy OZE są w znakomitej…

Zwiększenie produkcji biomasy dzięki osadom ściekowym

Naukowcy z Hiszpanii odkryli sposób na zwiększenie produkcji biomasy stosując osady ściekowe jako nawóz dla roślin energetycznych. Takie zastosowanie osadów ściekowych może przyczynić się do ich racjonalnego zagospodarowania. Nie wiąże…

RWE odnotowuje wzrost zysków „zielonej” spółki

Niemiecki koncern RWE nie cieszy się ostatnio najlepszą kondycją finansową. Jednak oddział RWE Innogy, specjalizujący się w inwestycjach w odnawialne źródła energii, odnotował w I półroczu tego roku duży wzrost…