Najgłębszy odwiert geotermalny w Polsce

Najgłębszy odwiert geotermalny w Polsce

Pierwszy w Polsce odwiert geotermalny na głębokość 5 tys. metrów, dzięki któremu będzie produkowane ciepło i energia elektryczna powstanie w Szaflarach na Podhalu. Inwestycję dofinansuje NFOŚiGW.
Ratyfikacja Porozumienia Paryskiego na Radzie UE

Ratyfikacja Porozumienia Paryskiego na Radzie UE

W piątek 30 września w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska w Brukseli, unijni ministrowie ds. środowiska zatwierdzili ratyfikację przez Unię Europejską porozumienia klimatycznego z Paryża. Przyśpiesza to proces…
Biogazownie rolnicze szansą na rozwój polskiej wsi

Biogazownie rolnicze szansą na rozwój polskiej wsi

W Polsce zużywa się rocznie ok. 14 mld m3 gazu ziemnego. Szacowana ilość biogazu po oczyszczeniu mogłaby pokryć około 10 proc. zapotrzebowania kraju na gaz – powiedział minister energii Krzysztof…
Bezpieczeństwo energetyczne – jak je zapewnić, targi POL ECO SYSTEM

Bezpieczeństwo energetyczne – jak je zapewnić?

Otwarta dla wszystkich konferencja programowa z prezentacjami i panelami dyskusyjnymi pt. „POIiŚ a bezpieczeństwo energetyczne”, spotkanie z dziennikarzami m.in. na temat trwających i planowanych naborów, a także stoisko informacyjno-promocyjne z…
Solarne okna dzięki SolarWindow Technologies

Solarne okna dzięki SolarWindow Technologies

BIPV czyli Building Integrated Photovoltaics to koncepcja opierająca się na wprowadzaniu rozwiązań fotowoltaicznych w budynkach. Polega ona na stosowaniu elementów fotowoltaicznych zamiast  tradycyjnych materiałów budowlanych. Prowadzi to do samowystarczalności budynku…
PKP inwestuje w energię odnawialną

PKP inwestuje w energię odnawialną

Polskie Kolejowe Państwowe rok temu otworzyły pierwszy innowacyjny dworzec, który był częścią projektu Innowacyjne Dworce Systemowe. Nowy dworzec położony w Nasielsku, jest bardzo nowoczesny, ekologiczny, zwarty i funkcjonalny. IDS znakomicie…
Dynamika zmian energetycznych w Chinach

Dynamika zmian energetycznych w Chinach

Chińska gospodarka wymusza gigantyczną produkcję prądu. I rzeczywiście – wytwarzają go najwięcej ze wszystkich krajów świata. W tamtejszym miksie energetycznym najważniejszym surowcem jest obecnie węgiel (73%). Mimo tego OZE rozwija…
Polski potencjał offshore

Polski potencjał offshore

Obecnie w Europie widoczny jest trend rozwoju energetyki offshore, czyli farm wiatrowych umiejscowionych na terenach przybrzeżnych. Państwa usytuowane wokół Morza Bałtyckiego, takie jak choćby Dania czy Wielka Brytania inwestują w…