Bezpieczeństwo energetyczne – jak je zapewnić, targi POL ECO SYSTEM

Bezpieczeństwo energetyczne – jak je zapewnić?

Otwarta dla wszystkich konferencja programowa z prezentacjami i panelami dyskusyjnymi pt. „POIiŚ a bezpieczeństwo energetyczne”, spotkanie z dziennikarzami m.in. na temat trwających i planowanych naborów, a także stoisko informacyjno-promocyjne z…
Solarne okna dzięki SolarWindow Technologies

Solarne okna dzięki SolarWindow Technologies

BIPV czyli Building Integrated Photovoltaics to koncepcja opierająca się na wprowadzaniu rozwiązań fotowoltaicznych w budynkach. Polega ona na stosowaniu elementów fotowoltaicznych zamiast  tradycyjnych materiałów budowlanych. Prowadzi to do samowystarczalności budynku…
PKP inwestuje w energię odnawialną

PKP inwestuje w energię odnawialną

Polskie Kolejowe Państwowe rok temu otworzyły pierwszy innowacyjny dworzec, który był częścią projektu Innowacyjne Dworce Systemowe. Nowy dworzec położony w Nasielsku, jest bardzo nowoczesny, ekologiczny, zwarty i funkcjonalny. IDS znakomicie…
Dynamika zmian energetycznych w Chinach

Dynamika zmian energetycznych w Chinach

Chińska gospodarka wymusza gigantyczną produkcję prądu. I rzeczywiście – wytwarzają go najwięcej ze wszystkich krajów świata. W tamtejszym miksie energetycznym najważniejszym surowcem jest obecnie węgiel (73%). Mimo tego OZE rozwija…
Polski potencjał offshore

Polski potencjał offshore

Obecnie w Europie widoczny jest trend rozwoju energetyki offshore, czyli farm wiatrowych umiejscowionych na terenach przybrzeżnych. Państwa usytuowane wokół Morza Bałtyckiego, takie jak choćby Dania czy Wielka Brytania inwestują w…
Odnawialne RPA

Odnawialne RPA

RPA posiada ogromne zasoby węgla i jest jednym z dziesięciu największych jego producentów na całym świecie. Mimo, że w kraju tym ponad 70% energii tworzone jest przy użyciu kopalnego surowca,…