20 proc. miejskiego ogrzewania z solarów w austriackim Graz

Austria należy do liderów na światowym rynku kolektorów słonecznych. Jedno z największych austriackich miast w swoim systemie miejskiego ogrzewania postanowiło zwiększyć udział ciepła z kolektorów słonecznych do 20 proc.

Stanowisko SBF Polska PV w zakresie cen referencyjnych dla instalacji PV

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV przedstawiło swoje stanowisko w zakresie cen referencyjnych dla instalacji fotowoltaicznych. Zdaniem Stowarzyszenia, zaproponowane w projekcie rozporządzenia poziomy cen referencyjnych dla elektrowni fotowoltaicznych są zbyt niskie,…

500 MW z OZE w portfelu inwestycji Enei

Enea wczoraj podała swoją strategię inwestycyjną na lata 2015-2020. Koncern chce zainwestować ok. 17 mld złotych. Inwestycyjne plany Enei skupiają się jednak głównie wokół węgla, choć nie zapomina ona również…

MG: Rozliczenie net-meteringu w taryfie G12

Mimo wcześniejszych sugestii, aby prosumenci korzystający z taryfy G12 przeszli na taryfę jednostrefową, Ministerstwo Gospodarki zmieniło zdanie w tej kwestii. Obecnie rozliczenie produkcji energii przez prosumentów, którzy od przyszłego roku…
zachód słońca

Energia solarna zbierana po zachodzie Słońca

Jak się okazuje, stwierdzenie, że po zachodzie Słońca nie można odbierać emitowanej przez nie energii trzeba włożyć między bajki. Prawda jest bowiem taka, że energia słoneczna generowana jest przez cały…
wiatraki

Pierwsze umowy sprzedaży gwarancji pochodzenia na TGE

Od momentu uchwalenia Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii znacząco wzrosły wolumeny wystawianych przez Urząd Regulacji Energetyki gwarancji pochodzenia. Towarowa Giełda Energii, która prowadzi Rejestr Gwarancji Pochodzenia, zaobserwowała zainteresowanie tym instrumentem…

Przedmieścia zasilane bateriami laptopów z odzysku

Na pomysł wykorzystania starych baterii z laptopów do użytku ubogich mieszkańców przedmieści wpadli inżynierowie z indyjskiego laboratorium IBM Research. Przeprowadzone badania wykazały, że baterie mają w sobie wystarczającą ilość mocy,…

Porozumienie klimatyczne będzie korzystne dla Polski

W dniu 16 września br. w Watykanie, na zaproszenie papieża Franciszka, odbyło się spotkanie ministrów środowiska i klimatu Unii Europejskiej. Jego tematem była ochrona środowiska, a także potrzeba przeciwdziałania zmianom…

Odporne na mróz farmy wiatrowe na Kamczatce

We wschodniej części Kamczatki, niedaleko jednej z niewielkich wsi, została uruchomiona pierwsza z kilku zaplanowanych farm wiatrowych. Jak wynika z relacji rosyjskich urzędników, ze względu na warunki klimatyczne wiatraki wymagały…

Wykorzystanie energii termicznej oceanów

OTEC (ang. Ocean Thermal Energy Conversion), czyli konwersja energii cieplnej oceanu to technologia, która ma na celu odzyskiwać energię termiczną zgromadzoną w wodach oceanów. Dokładniej polega to na wykorzystaniu różnic…