NFOŚiGW: Nabór wniosków do programu KAWKA

NFOŚiGW ogłasza dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) nabór wniosków o udostępnienie środków w ramach programu KAWKA. Z udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej…

Aspekt ekologiczny instalacji solarnych

Energia promieniowania słonecznego jest jednym ze źródeł energii niekonwencjonalnej, która w aspekcie ochrony środowiska jest najbardziej „czystą” postacią energii. Ekologiczność instalacji solarnych jest ściśle związany przede wszystkim z samym faktem…

Prężny rozwój sektora offshore w Niemczech

W zeszłym roku w Europie zostało zainstalowane 1,4 GW mocy w postaci morskich farm wiatrowych. Państwo niemieckie tylko w I połowie br. ustanowiło rekordową moc takich instalacji w swojej części…

Problemy z uzyskaniem certyfikatu instalatora

Na podstawie ustawy o OZE można uzyskać dyplom instalatora odnawialnych źródeł. Okazuje się jednak, że osoby, które ukończyły studia przed 2005 rokiem mają problemy z potwierdzeniem swoich kwalifikacji. Rzecznik praw…

Farma wiatrowa współfinansowana ze środków BOŚ

W dniu 22 lipca miało miejsce uroczyste otwarcie Farmy Wiatrowej Nowotna. Zlokalizowana jest  na terenie dwóch gmin województwa pomorskiego. Farma stanowi pierwszy w Europie kompleks wyposażony w najnowocześniejszą generację turbin…

Energia geotermalna i jej wykorzystanie w Polsce

Energią geotermalną nazywamy energię, która pochodzi z wnętrza Ziemi. Jest ona dostępna w postaci naturalnej pary, gorącej wody lub ciepła zawartego w skorupie ziemskiej, które można wykorzystać do produkcji energii…

Małe Elektrownie Wodne – ekologiczny biznes

Mała energetyka wodna charakteryzuje się głównie niewielką mocą jednostkową. Z powodu niekorzystnych warunków rozwoju dużych elektrowni wodnych, rozwój tej gałęzi energetyki w Polsce w najbliższych latach będzie należał do tzw. Małych Elektrowni…

Poprawki do projektu zgłoszone

W trakcie wczorajszego drugiego czytania projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy – Prawo budowlane większość klubów zgłosiła swoje poprawki. Według informacji PAP, Platforma Obywatelska, która jest za…

Ciepła woda ze słońca. Które rozwiązanie wybrać?

Decydując się na rozwiązanie podgrzewu ciepłej wody wykorzystujące kolektory słoneczne często pojawia się pytanie: Który rodzaj wybrać, płaski czy próżniowy? Niedawno wyjaśnialiśmy różnice w budowie i zasadzie działania tych urządzeń.…

Czym są biogazownie? Jak powstaje biogaz?

Biogazownia to zespół urządzeń, które produkują jednocześnie energię elektryczną, cieplną i nawóz ekologiczny. Głównym zadaniem jest produkcja biogazu, która następuje w procesie beztlenowej fermentacji metanowej różnorodnych substancji lub odpadów organicznych.