Powietrzne pompy ciepła coraz powszechniejsze

Powietrze jest nieodłączną częścią otoczenia, niezależnie od miejsca na ziemi, w którym się znajdujemy, jest ono zawsze dostępne w nieograniczonych ilościach. Warto zatem rozważyć je jako czyste i darmowe źródło…

Powstaną nowe elektrownie słoneczne

Niedaleko miasta Golmud, w prowincji Qinghai, Chiny rozpoczęły budowę największej krajowej elektrowni solarnej. Jej moc ma wynosić 200 MW. Instalacja o zdecydowanie większej mocy ma powstać w Omanie.

NFOŚiGW: Nabór wniosków do programu KAWKA

NFOŚiGW ogłasza dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) nabór wniosków o udostępnienie środków w ramach programu KAWKA. Z udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej…

Aspekt ekologiczny instalacji solarnych

Energia promieniowania słonecznego jest jednym ze źródeł energii niekonwencjonalnej, która w aspekcie ochrony środowiska jest najbardziej „czystą” postacią energii. Ekologiczność instalacji solarnych jest ściśle związany przede wszystkim z samym faktem…

Prężny rozwój sektora offshore w Niemczech

W zeszłym roku w Europie zostało zainstalowane 1,4 GW mocy w postaci morskich farm wiatrowych. Państwo niemieckie tylko w I połowie br. ustanowiło rekordową moc takich instalacji w swojej części…

Problemy z uzyskaniem certyfikatu instalatora

Na podstawie ustawy o OZE można uzyskać dyplom instalatora odnawialnych źródeł. Okazuje się jednak, że osoby, które ukończyły studia przed 2005 rokiem mają problemy z potwierdzeniem swoich kwalifikacji. Rzecznik praw…

Farma wiatrowa współfinansowana ze środków BOŚ

W dniu 22 lipca miało miejsce uroczyste otwarcie Farmy Wiatrowej Nowotna. Zlokalizowana jest  na terenie dwóch gmin województwa pomorskiego. Farma stanowi pierwszy w Europie kompleks wyposażony w najnowocześniejszą generację turbin…

Energia geotermalna i jej wykorzystanie w Polsce

Energią geotermalną nazywamy energię, która pochodzi z wnętrza Ziemi. Jest ona dostępna w postaci naturalnej pary, gorącej wody lub ciepła zawartego w skorupie ziemskiej, które można wykorzystać do produkcji energii…

Małe Elektrownie Wodne – ekologiczny biznes

Mała energetyka wodna charakteryzuje się głównie niewielką mocą jednostkową. Z powodu niekorzystnych warunków rozwoju dużych elektrowni wodnych, rozwój tej gałęzi energetyki w Polsce w najbliższych latach będzie należał do tzw. Małych Elektrowni…

Poprawki do projektu zgłoszone

W trakcie wczorajszego drugiego czytania projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy – Prawo budowlane większość klubów zgłosiła swoje poprawki. Według informacji PAP, Platforma Obywatelska, która jest za…