Paliwa kopalne i OZE a niezależność energetyczna Polski

1 marca 2022 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę o polityce surowcowej Polski. Zgodnie z nią przewiduje się zmniejszenie udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 roku do 56-60%. Paliwa kopalne odejdą niebawem w przeszłość. Polska musi dążyć do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, także ze względu na bezpieczeństwo energetyczne państwa.