Pęknięcie rurociągu naftowego w Rosji. Wyciek naftowy nadal zagraża mieszkańcom

W sobotę doszło do wypadku na nieczynnym rurociągu naftowym złoża Kharyaga. Do gleby i wody dostały się substancje ropopochodne. Teren katastrofy został źle zabezpieczony i wyciek nadal stanowi zagrożenie dla fauny i flory.