Polska uczyniła Unię Europejską silniejszą i bardziej kompletną – za nami XVI Europejski Kongres Gospodarczy 

W Katowicach zakończył się trwający od 7 do 9 maja bieżącego roku XVI Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress).