Produkcja zielonego wodoru w Polsce – perspektywy rozwoju

Wykorzystanie zielonego wodoru jest ważnym aspektem dekarbonizacji gospodarki. Tymczasem w 2020 roku blisko 95% wodoru wykorzystywanego w gospodarce pochodziło z paliw kopalnych. Czy jest szansa, że w 2022 roku coś się w tym temacie zmieni?