Program Nowa Energia. 300 mln zł na wdrożenie technologii wodorowych

Program Nowa Energia. 300 mln zł na wdrożenie technologii wodorowych

Minister klimatu i środowiska ogłosił, że 18 marca 2021 roku NFOŚiGW uruchomi pierwszy nabór w programie “Nowa Energia”. Projekt będzie skierowany do firm i ma na celu wsparcie wdrażania i zastosowania innowacyjnych technologii wodorowych. Budżet naboru wyniesie 300 mln zł. 

Podcast

Wsparcie dla wypracowanych technologii

Kurtyka wyjaśnił, że program “Nowa Energia” będzie wspierał przede wszystkim technologie, które są już wypracowane i dla których zakończył się etap prac badawczych. Dostępne będą również dotacje na badania i rozwój (B+R), ale tylko w zakresie, który będzie wynikał z potrzeb zidentyfikowanych na etapie wdrożenia przemysłowego. 

Dzięki wsparciu finansowemu chcemy w pierwszej kolejności upowszechnić bezemisyjne, innowacyjne technologie wodorowe lub produkcję nowych wyrobów na bazie tych technologii – powiedział Michał Kurtyka w rozmowie z PAP. Program będzie skierowany do przedsiębiorców i chcemy, aby nastąpiły w Polsce wdrożenia nowoczesnych technologii wodorowych na skalę przemysłową. Będziemy wspierać technologie związane z produkcją, transportem, magazynowaniem i wykorzystaniem wodoru. 

Warunki otrzymania dotacji

Minister poinformował, że firmy będą mogły w ramach programu otrzymać pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Po raz pierwszy NFOŚiGW zastosuje nawet 20-procentową premię innowacyjną, czyli ubezpieczy ryzyka związane z wdrożeniem nowej technologii. 

Taka forma montażu finansowego wynika z doświadczeń unijnych przy wdrażaniu innowacji przemysłowych – podkreślił Kurtyka. 

Możliwa będzie również do zdobycia dotacja lub pożyczka badawczo-rozwojowa do wysokości 15% kapitału pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną. Dzięki dotacji B+R firmy będą mogły dokończyć prace badawcze, jeżeli taka potrzeba ujawniłaby się na etapie przemysłowego wdrażania nowej technologii. 

Program przewiduje również, że po zakończeniu inwestycji przedsiębiorstwo będzie mogło wnioskować do NFOŚiGW o umorzenie do 15% pozostałej do spłaty pożyczki, jeśli opracowywana technologia będzie “skalowana przez jej kolejne wdrożenia”. 

Polska Strategia Wodorowa

Michał Kurtyka podkreślił, że nowy program NFOŚiGW wpisuje się w opracowywaną Polską Strategię Wodorową. 

Jesteśmy na końcowym etapie konsultacji publicznych strategii, a następnie będziemy analizowali uwagi. Bardzo nam zależy, by przełamywała schematy i była wypracowana w dialogu z biznesem. Chcemy ją przyjąć w pierwszej połowie 2021 roku – skomentował. 

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 wyróżnia sześć koniecznych do osiągnięcia celów. Są to m.in. wdrożenie technologii wodorowych w energetyce, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, produkcja tego gazu w nowych instalacjach czy stopniowy rozwój sieci przesyłu i dystrybucji wodoru. 

Dodatkowo Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku przewiduje, że w 2030 roku 10% polskich sieci przesyłu gazu będzie dostosowanych do możliwości przesyłu zdekarbonizowanych gazów np. wodoru i biometanu. 

Źródło: PAP

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.