Promieniowanie

Promieniowanie – przekazywanie ciepła, które emitowane jest przez każdą materię o temperaturze wyższej niż zero bezwzględne.