Przyroda w ogniu. Jak wojna szkodzi nam i środowisku?

Największe zagrożenia ekologiczne wywoływane są przez działanie człowieka. Należą do nich także wszelkie działania militarne. Wojna jest przejawem agresji nie tylko wobec obywateli, ale i wobec całej przyrody. Oczywiście obecnie myślimy głównie o tragedii ludzkiej. Jednak należy pamiętać, że obecna wojna w Ukrainie pociągnie za sobą także skutki ekologiczne.