RAPORT IPCC: łagodzenie zmian klimatu jest możliwe, ale musimy zacząć działać już teraz

Trzecia część szóstej odsłony raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) dotyczy mitygacji zmian klimatu i sposobów na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Do jakich wniosków prowadzi konsensus naukowy?