Rasizm środowiskowy – czym jest i jak go zwalczać?

Od początku ery przemysłowej świat boryka się z zanieczyszczeniem środowiska, które wzrasta każdego roku. Ocieplenie klimatu jest wywołane działalnością człowieka, pochłaniającą coraz większe tereny dzikiej przyrody. Zjawiskiem, które łączy dyskryminację na tle rasowym i klimat jest rasizm środowiskowy. Przeciwstawia się mu coraz liczniejsza grupa mieszkańców globu.