Ruszył nabór wniosków do programu Mój Prąd!

Dziś ruszył nabór wniosków do rządowego programu Mój Prąd. Do pozyskania jest aż miliard złotych na dotacje do inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne. Ponadto dotacja z programu Mój Prąd może łączyć się z tzw. ulgą termomodernizacyjną.

O naborze wniosków do rządowego programu Mój Prąd poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem uruchomienia budżetu na dotacje jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, czyli stymulacja rozwoju sektora prosumenckiego. Jest więc spora szansa, że sprawdzą się prognozy Instytutu Energetyki Odnawialnej dotyczące tego, że fotowoltaika ma szansę stać się drugą najważniejszą mocą OZE w naszym kraju już w 2020 roku.

Przypominamy, że o dotację w ramach programu Mój Prąd mogą ubiegać się osoby fizyczne, które chcą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby, czyli gospodarstwa domowe mające kompleksową umowę z zakładem energetycznym. Dotacja może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną, ale nie może przekroczyć 5 tys. złotych.

NFOŚiGW potwierdza również, że dotację z programu Mój Prąd można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co sprawi, że inwestycja w fotowoltaikę zwrócili się w zaledwie kilka lat.

Zgodnie z informacjami NFOŚiGW nabór wniosków do programu Mój Prąd odbywa się w trybie konkursowym, od 30 sierpnia do 20 grudnia tego roku lub do wyczerpania alokacji srodków. O szczegółach można się dowiedzieć na stronie funduszu: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/